Valdadige we wschodniej Europie

Claudio Pasqualetto – Werona
 

 

            Budować w Polsce; nie infrastrukturę czy duże obiekty użyteczności publicznej, ale domy i budynki o niespotykanym do tej pory na tamtejszym rynku standardzie i stopniu nowoczesności. To zadanie, które w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu, realizuje z sukcesem Valdadige Costruzioni – holding z Werony. W 2006 roku jego obrót w Polsce wyniósł 26 milionów, co stanowi ponad 20% obrotów całego holdingu; w tym roku wyniesie on pomiędzy 46 a 48 milionów; w 2010 roku planuje się przekroczyć 200 milionów.
            „Nasza przewaga nad firmami dotychczas działającymi w Polsce – mówi prezes Sergio Lunardi – to konkurencyjna cena przy bardzo wysokim standardzie wykończenia. We wszystkich realizowanych przez nas kompleksach mieszkaniowych znajduje wspólne centrum fitness, basen a także rozległe tereny zielone. Trzeba również podkreślić, że nie działamy jako agenci nieruchomości, ale jako prawdziwi budowlańcy: kupujemy tereny budowlane, czasem z już zatwierdzonym planem miejscowym, i zaczynamy budować.”
Tym sposobem holding właśnie zakupił nowe tereny w Polsce, zwrócił się w stronę Litwy, a także nawiązał wstępne kontakty w innych krajach.
            O ile jednak zwrot w kierunku międzynarodowego rynku przynosi największe zyski, o tyle holding Valdadige właśnie zamknął wstępny bilans za 2006 rok z pozytywnym wynikiem na wszystkich frontach: całkowity zysk równy 157 milionom, sprzedaż na poziomie 48%, zysk operacyjny przed opodatkowaniem w wysokości 40,29 miliona, wzrost rzędu 77%.

 

EKSPANSJA
Działalność w Polsce dobrze wpływa na bilanse włoskiej firmy: w 2006 roku zyski 157 milionów (+48%). A teraz zwrot w kierunku Litwy.

 

            „Ten wzrost – zaznacza Lunardi – tłumaczy się przede wszystkim wagą jaką przykładamy do innowacyjności naszych przedsięwzięć. W przychodach za 2006 rok, na przykład, wobec 51 milionów uzyskanych z tradycyjnego segmentu, znaczące jest 58 milionów uzyskanych z rekultywacji urbanistycznej, którą realizujemy w Vimodrone: tysiąc mieszkań, w których zastosowaliśmy technologie i rozwiązania, które redukują zużycie energii o 50%.”
            Przynosi także efekty zróżnicowanie dużych centrów rozrywki realizowanych przez spółkę Valdadige Futura. „Park wodny Acquafan w Riccione jest już od dawna ważnym punktem odniesienia dla turystów wypoczywających na plażach Romanii – podkreśla Lunardi – jednak w 2006 odnotowaliśmy dodatni cash flow również w przypadku Oltremare, nowoczesnego centrum rozrywki, w które zainwestowaliśmy ok. 75 milionów euro.
Już w ciągu najbliższych dwóch lat zamierzamy zainwestować kolejne 10 milionów, dodając nowe infrastruktury rekreacyjne, aby przekroczyć pułap 550.000 odwiedzających,  zaczynając od przeszło 400.000 w zeszłym roku.”